Često postavljana pitanja - FAQ

Klijenti nekad imaju nedoumice vezane za usluge, pakete ili protokolarne informacije koje se tiču saradnje. Stoga se u ovom odeljku nalaze objedinjena neka od pitanja i odgovori na njih.

Kako se vrši plaćanje usluga?

Rezervisanje usluga i termina vrši se avansno. Avans iznosi 50% dogovorene sume. Preostalih 50% uplate vrši se po isporučivanju fotografija.

Koja oprema se koristi prilikom fotografisanja?

Koristi se profesionalna foto oprema (DSLR fotoaparati), objektivi, rasveta, kao i ostali fotografski rekviziti.

Kako se vrši odabir mesta fotografisanja kod usluga koje to zahtevaju?

Mesto fotografisanja u zavisnosti od seta, usluge i zahteva dogovaramo zajednički i on zavisi od vaših želja, potreba kao i mogućnosti u datom trenutku. Fotografisanje može biti u vašem gradu, domu, nekoj eksternoj lokaciji, prirodi itd.

Pitanja koja se odnose na usluge iz ponude:

Koliko fotografija se dobija na ovom setu?

Broj fotografija napravljenih na krštenju i dečijem rođendanu nije ograničen. On zavisi od atmosfere, uslova, broja prisutne dece i odraslih na samom događaju. 

Koliko dugo traje fotografisanje? 

Fotografisanje traje onoliko dugo koliko je dogovoreno prilikom zakazivanja. Minimum je dva radna sata. Ukoliko postoji želja za produženjem trajanja fotografisanja, u slučaju da ima uslova (fotograf nije ograničen), ono se nastavlja po istoj ceni radnog sata koja je dogovorena.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 10 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Da li je potrebno da na krštenju/rođendanu rezervišemo zasebno mesto za fotografa?

Tretman zvanice – tipsko mesto i konzumacija nije neophodna. Poželjno je da postoji prostor i sto predviđen za sigurno odlaganje foto opreme, koordinisanje sa istom, kao i odmor fotografa. U slučaju da rođendan traje duže od šest sati, tipsko mesto i konzumacija su poželjni.

Koliko fotografija se dobija na ovom setu?

Broj fotografija napravljenih na proslavi punoletstva nije ograničen. On zavisi od atmosfere, uslova, broja zvanica na samom događaju. 

Koliko dugo traje fotografisanje? 

Fotografisanje traje onoliko dugo koliko je dogovoreno prilikom zakazivanja. Ukoliko postoji želja za produženjem trajanja fotografisanja, u slučaju da ima uslova (fotograf nije ograničen), ono se nastavlja po daljem dogovoru.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 10 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Da li je potrebno da na proslavi punoletstva rezervišemo zasebno mesto za fotografa?

Tretman zvanice – tipsko mesto i konzumacija nije neophodna. Poželjno je da postoji prostor i sto predviđen za sigurno odlaganje foto opreme, koordinisanje sa istom, kao i odmor fotografa. U slučaju da proslava traje duže od šest sati, tipsko mesto i konzumacija su poželjni.

Kada je najpogodnije fotografisati novorođenče?

Najpogodnije je u periodu prve dve do tri nedelje života ili do trećeg meseca. 

Kada je najbolje dogovoriti i zakazati fotografisanje novorođenčeta?

Najbolje je zakazati termin fotografisanja pre porođaja.

Koje vreme i uslovi su najbolji za fotografisanje novorođenčeta? 

Ukoliko se fotografisanje vrši u sobnim uslovima, poželjno je da u prostoriji ima što više prirodne svetlosti. Stoga je preporučljivo fotografisanje pre podneva ili tokom dana. Večernji časovi nisu pogodni zbog manjka svetlosti, a i zbog umora bebe i roditelja.

Koliko dugo traje fotografisanje novorođenčeta? 

Fotografisanje može da traje dva ili više sati. Sve zavisi od raspoloženja bebe kojoj smo podređeni, uslova na setu itd. 

Koliko dugo traje fotografisanje starije dece? 

Trajanje fotografisanja zavisi od konkretnih zahteva na setu, lokacije fotografisanja itd., stoga se okvirno trajanje definiše nakon upoznavanja sa detaljima. Deca koja nisu novorođenčad, mogu da se fotografišu na unapred odabranim lokacijama u zatvorenom prostoru, prirodi itd.

Da li je potrebna neka priprema za sam set sa naše strane?

Ukoliko je reč o fotografisanju novorođenčeta, možete da mu pripremite nekoliko odevnih kombinacija. Takođe, možete da pripremite razne aksesoare koji na neki način oplemenjuju set i mogu se iskoristiti i kao scenografija – igračke, delovi garderobe, posteljina itd. 

Kako je običaj da se uz novorođenče fotografišu i roditelji, možete sebi pripremiti neku odevnu kombinaciju u kojoj ćete se osećati prijatno, biti usklađeni sa partnerom i samom atmosferom.

Mamama je preporučeno šminkanje i sređivanje frizure u sopstvenoj ili profesionalnoj režiji. 

Ukoliko se radi fotografisanje deteta/dece, takođe možete pripremiti odevnu kombinaciju po želji. Ukoliko je neophodno da se konsultujete oko izbora i usklađivanja, nemojte se ustručavati da potražite pomoć.

Koji uzrast obuhvata fotografisanje dece?

Deca obuhvataju uzrast od tri meseca pa do punoletstva.

U prvoj godini života može se baciti osvrt na neke momente kao što su početak oslanjanja na ruke i ležanje na stomaku u četvrtom mesecu, početak sedenja u sedmom mesecu, zatim i period prohodavanja u početku druge godine života.

U daljem periodu mogu se kreirati razne aktivnosti i potencijalni setovi u raznim okruženjima, sa specifičnom scenografijom, rekvizitima itd.

Koliko fotografija se dobija na ovom setu?

Broj fotografija napravljenih na setu nije ograničen. On zavisi od atmosfere, uslova, same koncepcije seta, saradljivosti bebe i roditelja.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 10 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Šta obuhvata porodično fotografisanje?

Porodično fotografisanje obuhvata set u nekom dogovorenom okruženju (kuća/stan, dogovoreni prostor, priroda itd.) U okviru njega fotografišu se svi članovi porodice. Roditelji, deca, bake, deke, kućni ljubimci itd.

Koje vreme i uslovi su najbolji za porodično fotografisanje? 

Ukoliko se fotografisanje vrši u sobnim uslovima, poželjno je da u prostoriji ima što više prirodne svetlosti. Stoga je preporučljivo fotografisanje pre podneva ili tokom dana. Večernji časovi nisu pogodni zbog manjka svetlosti. Ukoliko je reč o setu u prirodi, izbegava se period najjačeg sunca (oko podneva).

Koliko dugo traje porodično fotografisanje? 

Trajanje fotografisanja zavisi od konkretnih zahteva na setu, lokacije fotografisanja itd., stoga se okvirno trajanje definiše nakon upoznavanja sa detaljima, shodno tome da porodica može da se fotografiše na unapred odabranim lokacijama u zatvorenom prostoru, prirodi itd.

Da li je potrebna neka priprema za sam set sa naše strane?

Preporučuje se da svi članovi porodice koji učestvuju u fotogravisanju budu odeveni u nečemu u čemu se dobro osećaju, eventualno usklađeni sa ostalim članovima porodice (po želji – sportski, „kežual“, elegatno itd.)

Damama se preporučuje šminkanje i sređivanje frizure u sopstvenoj ili profesionalnoj režiji. 

Ukoliko je neophodno da se konsultujete oko izbora i usklađivanja, nemojte se ustručavati da potražite pomoć.

Koliko fotografija se dobija na ovom setu?

Broj fotografija napravljenih na setu nije ograničen. On zavisi od atmosfere, uslova, same koncepcije seta, saradljivosti onih koji se fotografišu.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 10 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Kada je najpogodnije vreme za fotografisanje trudnice?

U zavisnosti od veličine stomaka trudnice, najpogodniji je period u sedmom ili osmom mesecu trudnoće. U slučaju da fotografisanje nije bilo moguće u tom periodu, može se fotografisati i u devetom mesecu. 

Kada je najbolje dogovoriti i zakazati fotografisanje trudnice?

Najbolje je zakazati termin znatno ranije u četvrtom ili petom mesecu trudnoće.

Koje vreme i uslovi su najbolji za fotografisanje trudnice? 

Ukoliko se fotografisanje vrši u sobnim uslovima, poželjno je da u prostoriji ima što više prirodne svetlosti. Stoga je preporučljivo fotografisanje pre podneva ili tokom dana. Večernji časovi nisu pogodni zbog manjka svetlosti. Ukoliko je reč o setu u prirodi, izbegava se period najjačeg sunca (oko podneva).

Koliko dugo traje fotografisanje trudnice? 

Fotografisanje može trajati dva ili više sati uz učestale pauze za odmor. Sve do trenutka kada ima dovoljno materijala shodno zahtevima seta. Ukoliko je neophodno set može trajati i kraće što se definiše dogovorom.

Da li je potrebna neka priprema za sam set od strane trudnice?

Preporuka je izbor jedne ili dve odevne kombinacije po želji, u kojima se osećate prijatno u zavisnosti od tipa seta koji dogovaramo.

Takođe, možete da pripremite razne aksesoare koji na neki način oplemenjuju set i mogu se iskoristiti i kao scenografija, a vezuju se za novorođenče koje se iščekuje – igračke, delovi garderobe itd. 

Preporučuje se šminkanje i sređivanje frizure u sopstvenoj ili profesionalnoj režiji. 

Ukoliko je na setu uključeno i pojavljivanje supruga, poželjno je da on bude odeven u nečemu u čemu se dobro oseća, stilski usklađen sa suprugom (po želji – sportski, „kežual“, elegatno itd.).

Koliko fotografija se dobija na ovom setu?

Broj fotografija napravljenih na setu nije ograničen. On zavisi od atmosfere, uslova, same koncepcije seta, mogućnosti trudnice.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 10 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Šta obuhvata a šta ne obuhvata fotografisanje svadbe i venčanja?

Može da obuhvata u zavisnosti od konkretnih zahteva: fotografisanje u crkvi, fotografisanje u opštini, fotografisanje u sali za zabavu, fotografisanje pripreme mladenaca itd.

Ne obuhvata: zajedničko (grupno) fotografisanje mladenaca sa zvanicama, fotografisanje sa zahtevima koji nisu etički i tehnički izvodljivi u datom trenutku, a i dogovoreni sa mladencima.

Koliko dugo traje fotografisanje svadbe i venčanja? 

Trajanje fotografisanja zavisi od konkretnih zahteva i dogovora koji se pravi.

Da li je potrebno da rezervišemo zasebno mesto u sali za fotografa?

Tretman zvanice – tipsko mesto i konzumacija je neophodna. Poželjno je da postoji prostor i sto predviđen za sigurno odlaganje foto opreme, koordinisanje sa istom, kao i odmor fotografa.

Koliko fotografija se dobija na ovakvim događajima?

Broj fotografija napravljenih na događaju nije ograničen. On zavisi od atmosfere, uslova, same koncepcije seta, saradljivosti zvanica, mladenca, trajanja događaja itd.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 30 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Šta obuhvata poslovno fotografisanje?

Obuhvata tipski dogovoren set na određenoj lokaciji i okruženju. Set može biti na otvorenom u prirodi, urbanoj sredini, a i na zatvorenom u poslovnim prostorijama itd.

Koje vreme i uslovi su najbolji za poslovno fotografisanje? 

Ukoliko se fotografisanje vrši u zatvorenim uslovima, poželjno je da u prostoriji ima što više prirodne svetlosti. Stoga je preporučljivo fotografisanje pre podneva ili tokom dana ukoliko se set ne radi tipski u uslovima slabije osvetljenosti sa ili bez rasvete. Ukoliko je reč o setu u prirodi, izbegava se period najjačeg sunca (oko podneva).

Koliko dugo traje fotografisanje? 

Fotografisanje može trajati dva ili više sati uz neophodne pauze za odmor. Sve do trenutka kada ima dovoljno materijala shodno zahtevima seta. Ukoliko je neophodno set može trajati duže a i kraće što se definiše dogovorom.

Da li je potrebna neka priprema za sam set od strane modela?

Preporuka je izbor jedne ili dve odevne kombinacije po želji, u kojima se fotografisani oseća prijatno u zavisnosti od tipa seta koji dogovaramo, kao i same tematike.

Takođe, možete da pripremite razne aksesoare koji na neki način oplemenjuju set i mogu se iskoristiti i kao scenografija, a vezuju se vas ili tematiku koju želite da prikažete.

Preporučuje se šminkanje i sređivanje frizure u sopstvenoj ili profesionalnoj režiji. 

Koliko fotografija se dobija na ovom setu?

Broj fotografija napravljenih na setu nije ograničen. On zavisi od saradljivosti modela, uslova fotografisanja, same koncepcije seta itd.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 30 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Da li vršite fotogafisanje predmeta ili nekih aksesoara za poslovnu namenu? 

Da, u našem portfoliju postoji i takav vid usluge u okviru poslovne fotografije.

 

Šta obuhvata fotografisanje pojedinaca i portreta?

Obuhvata tipski dogovoren set na određenoj lokaciji i okruženju. Set može biti na otvorenom u prirodi, urbanoj sredini, a i na zatvorenom.

Koje vreme i uslovi su najbolji za fotografisanje pojedinaca i portreta? 

Ukoliko se fotografisanje vrši u sobnim uslovima, poželjno je da u prostoriji ima što više prirodne svetlosti. Stoga je preporučljivo fotografisanje pre podneva ili tokom dana ukoliko se set ne radi tipski u uslovima slabije osvetljenosti sa ili bez rasvete. Ukoliko je reč o setu u prirodi, izbegava se period najjačeg sunca (oko podneva).

Koliko dugo traje fotografisanje? 

Fotografisanje može trajati dva ili više sati uz neophodne pauze za odmor. Sve do trenutka kada ima dovoljno materijala shodno zahtevima seta. Ukoliko je neophodno set može trajati i kraće što se definiše dogovorom.

Da li je potrebna neka priprema za sam set od strane modela?

Preporuka je izbor jedne ili dve odevne kombinacije po želji, u kojima se osećate prijatno u zavisnosti od tipa seta koji dogovaramo.

Takođe, možete da pripremite razne aksesoare koji na neki način oplemenjuju set i mogu se iskoristiti i kao scenografija, a vezuju se vas ili tematiku koju želite da prikažete.

Preporučuje se šminkanje i sređivanje frizure u sopstvenoj ili profesionalnoj režiji. 

Koliko fotografija se dobija na ovom setu?

Broj fotografija napravljenih na setu nije ograničen. On zavisi od saradljivosti modela, uslova fotografisanja, same koncepcije seta itd.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 15 radnih dana od trenutka fotografisanja.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Šta obuhvata fotografisanje vozila?

Fotografisanje vozila (jednog do tri), podrazumeva tipski dogovoren set na određenoj lokaciji i okruženju koje ne spada u okupljanje (događaj) u okviru koga su vozila, sem ukoliko to nije dogovoreno.

Lokacija može biti na otvorenom u prirodi, urbanoj sredini, a i na zatvorenom – automobilske garaže, hale, hangari itd.

Koliko dugo traje fotografisanje vozila? 

Trajanje fotografisanja zavisi od konkretnih zahteva i dogovora koji se pravi.

Koliko fotografija se dobija po dogđaju?

Broj fotografija napravljenih na setu nije ograničen. On zavisi od uslova, same koncepcije seta (enterijer/eksterijer vozila) i zahteva koji su unapred dogovoreni. 

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 10 radnih dana od trenutka fotografisanja u slučaju da nije drugačije dogovoreno.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Šta obuhvata fotografisanje događaja?

Fotografisanje događaja može da uključuje dosta različitih aktivnosti u zavisnosti od njegovog tipa i protokola. Neki od ponuđenih primera mogu biti: konferencije, tribine, okupljanja, muzičkih događaja, manifestacija, skupova, momačkih večeri itd.

Koliko dugo traje fotografisanje događaja? 

Trajanje fotografisanja zavisi od konkretnih zahteva i dogovora koji se pravi.

Koliko fotografija se dobija po dogđaju?

Broj fotografija napravljenih na događaju nije ograničen. On zavisi od atmosfere, uslova, same koncepcije, saradljivosti onih koji se fotografišu, trajanja itd.

Da li je potrebno da na događaju rezervišemo zasebno mesto za fotografa?

Tretman gosta – tipsko mesto i konzumacija nije neophodna. Poželjno je da postoji prostor i sto predviđen za sigurno odlaganje foto opreme, koordinisanje sa istom, kao i odmor fotografa. U slučaju da događaj traje duže od šest sati, tipsko mesto i konzumacija su poželjni.

Koliko je vremena potrebno da fotografije budu isporučene? 

Rok za isporuku fotografija je najviše 15 radnih dana od trenutka fotografisanja u slučaju da nije drugačije dogovoreno.

Kako dobijamo fotografije? 

Fotografije se isporučuju u digitalnom formatu u maksimalnoj rezoluciji. Po želji može biti dostavljen i format (veličina) fotografija koji je preporučen za upotrebu na društvenim mrežama. Za transfer fotografija koristi se cloud servis. 

Koliko dugo čuvate naše fotografije u slučaju da ih izgubimo? 

Fotografije klijenata nažalost ne ostaju na produkcionom serveru nakon isporuke materijala. Stoga, preporučujem po isporuci skladištenje fotografija na više različitih medijuma koji uključuju diskove računara, eksterne diskove i memorije kao i cloud servise.

Ukoliko niste pronašli odgovor na svoje pitanje, ili ste se odlučili za neku od usluga, očekujemo vas.