|

Krštenje – Leonidas

Krštenje je poseban trenutak u životu dece i roditelja. Ma koje vere bili, duh običaja zrači posebnim emocijama i preliven je toplinom.

Ostatak portfolija