|

Trudnica Anamarija

Trenuci kada se iščekuje jedan od najbitnijih momenata u životu veoma su posebni. Harmonija emocija zauvek biva zapisana, a uspomene ostaju i filmu.

Ostatak portfolija