|

Pravoslavno venčanje u Banatskom Karađorđevu

Pravoslavno venčanje je tradicionalni čin koji u Srbiji najčešće prethodi takozvanom “građanskom venčanju". Običaji se poštuju, a tradicija održava i prenosi sa kolena na koleno.

Ostatak portfolija