Cenovnik fotografskih usluga

Usluge koje su u ponudi često imaju veliki broj specifičnih zahteva za prilagođavanje od strane klijenata, kao i fotografa. Kako bismo imali što jasniju sliku o njima i kako bi cena mogla da bude formirana, prilikom inicijalnog kontakta značile bi informacije o sledećem:

Često postavljana pitanja (FAQ)

Klijenti nekad imaju nedoumice vezane za usluge, pakete ili protokolarne informacije koje se tiču saradnje. Stoga je sačinjena lista često postavljanih pitanja i odgovora.​