O kabe.foto

Moje ime je Milan Stanković Kabe. Aktivno sam prisutan u fotografskom svetu od 2003. godine. Pokrivam veoma širok spektar fotografskih aktivnosti i tehnika koje oslikava moj portfolio. Pored delovanja u okviru brenda kabe.foto, angažovan sam kao fotograf, asistent i menadžer u radu na studijskim projektima studija “Kadar”
u Beogradu.

Odaberite nešto drugačije. Bez stereotipa i predrasuda.