|

Portreti sa dušom – Model: Katarina

Osmeh. Najjače oružje većine portreta...

Ostatak portfolija